Kunskapslyft eller enkla jobb?

Sverige slår sysselsättningsrekord, men arbetslösheten är fortfarande hög för personer med kort formell utbildning. Hur kan folkbildningen bidra till att ge människor kompetenser att kunna ta de jobb som finns och hur skapar vi en bättre etablering så att nyanlända snabbt kommer i jobb?

Medverkande: HELÉN PETTERSSON, Förbundsordförande, ABF. SAMUEL ENGBLOM, Samhällspolitisk chef, TCO.
MAGNUS EK, Förbundsordförande, CUF. IRENE WENNEMO, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet.

Moderator: YASMIN HUSSEIN, ABF

Mer ur Föreläsningar