Får KOL-patienten en jämlik vård?

Vården har i uppgift att utbilda personer med KOL i sin diagnos, men många får inte den utbildningen p.g.a. tidsbrist eller andra orsaker. Hur kan egenvården hos personer med KOL avlasta vården, förlänga livet och ge livskvalitet till patienterna? Vi diskuterar vad som krävs för en jämlik vård.

Medverkande: INGER ROS, Förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung. MARIE EKELUND, Ansvarig Utbildning & Livsstil, Riksförbundet HjärtLung. BRITT FRENDIN, Ordförande, Länsföreningen HjärtLung Gotland

Mer ur Föreläsningar