Community Media

Här visar vi filmer och reportage av medborgarjournalister som lyfter samhällsfrågor och fenomen utifrån sina egna perspektiv. Vi visar även filmer och reportage från samarbetsorganisationer.