Varför ses teckenspråket inte som ett fullvärdigt språk i samhället?

Svenskt teckenspråk är erkänt som ett officiellt språk i Sverige. Det är skyddat i Språklagen där det likställts som ett nationellt minoritetsspråk. Ändå ses svenskt teckenspråk inte som ett fullvärdigt språk i samhället, utan en ständig kamp behövs för dess existens och nödvändighet.

Medverkande: SHANTI INGESTRÖM, Utredare, Barnombudsmannen. LAITH FOAD FATHULLA, Ordförande, Sveriges dövas ungdomsförbund. HENRIK SUNDQVIST, Ordförande, Sveriges dövas riksförbund.

Mer ur Föreläsningar