Var kvinnors fredröster starkare förr?

Var kvinnors fredsröster starkare förr?
I år är det 100 år sedan första världskriget bröt ut. För många kvinnor runt förra sekelskiftet hängde kampen för lika rättigheter och rösträtt samman med kampen för fred.

Två starka röster var Elin Wägner, journalist och författare som skrev om främst feminism men även om freds- och miljöfrågor och Andrea Andréen, läkaren och läraren som under halva 1900-talet var starkt enga- gerad i fredsrörelsen och antikärnvapenkampen samti- digt som hon arbetade för kvinnors rättigheter genom bland annat sexualupplysning. Fredskonferensen i Haag 1915 kommer också att belysas.
Föreläsare: Iréne Andersson, forskare i historia på Malmö högskola.

Mer ur Föreläsningar