Välkommen hit - trailer

Många som kommer till Sverige idag längtar hem. Var med och se till att de kan börja se Sverige som sitt hem: Säg välkommen hit!

Engagera dig du med i ABFs asylverksamhet! https://workers.bsd.net/page/s/abfvalkommenhit

Mer ur ABF-kanalen