Vägar till fred - Stellan Vinthagen

Stellan Vinthagen är numera chef för det första universitetsprogrammet i världen om ickevåld och civilt motstånd. Sin professur har han vid University of Massachusetts Amherst. Vinthagen är ett välkänt namn i den svenska fredsrörelsen. Han är också akademiker, fredsforskare och sociolog

Nu är han på besök i Sverige och vill träffa fredsrörelsen i Göteborg!

Missa inte den här chansen att diskutera mötet mellan forskning och aktivism.

Hur Stellans egen resa gått från de första demonstrationerna mot kärnkraft i Sverige, till att arresteras som plogbillsaktivist i England, flera gånger. Och hur denna ickevåldskamp lett honom in i den akademiska världen.

I själva verket var det en av hans meriter för professorsutnämningen i Massachusetts att han varit aktivist och blivit arresterad – inte bara teori utan också praktik!!

TID: Tisdag den 12 maj kl 18.30 - 20.30
PLATS: Stadsbibliotekets hörsal

ALLA ÄR VÄLKOMNA.
Detta program ingår i programserien VÄGAR TILL FRED

Arrangerat av Fredsam Göteborg i samarbete med Stadsbiblioteket, Folke Bernadotteakademin och ABF

Film, foto och redigering av Christian Keiller

Medverkande:

Stellan Vinthagen - Professor
Ianthe Holmberg - Moderator
Tomas Magnusson - Organisatör och moderator

Mer ur Föreläsningar