Vad är WSF 2015?

Dansa till 1 minut av fakta om Word Social Forum 2015!

Mottot är "En annan värld är möjlig". I år räknar de med 70 000 besökare från 170 länder.

Är en motpol till World Economic Forum. Globala rättviserörelsen är emot stora företags makt.

En jättelik konferens, med hundratals seminarier, diskussioner och föredrag i mångskiftande ämnen.

Frågorna kretsar kring mänskliga rättigheter, demokrati, fred, jämlikhet och solidaritet.

Arrangeras av folkrörelser och gräsrotsgrupper. Partipolitiska arrangemang tillåts inte.

Mer ur ABF-kanalen