Vad är bildning?

Vad är bildning?

Vad borde det vara? Vem är det som ska bildas, och vem är det som ska bilda? Har synen på bildning förändrats? Hur då? Och hur ser vi på bildning i framtiden? Det historiska perspektivet diskuteras men blicken är fäst mot samtiden och inte minst mot framtiden. Vad kan bildning betyda för individen och för samhället i det offentliga samtalet.

Medverkar gör Elnaz Baghlanian,
litterär chef på bokförlaget Atlas,
Qaisar Mahmood, författare,
Magnus Bremmer, litteraturhistoriker, kritiker och kulturjournalist, Monica Widman-Lundmark, Förbundssekreterare ABF
och Calle Nathansson, Folkets hus och Parker.

Ett samarrangemang med Folkets Hus och Parker.

Samtalsledare: Mattias Vepsä, ABF

Mer ur ABF-kanalen