Urostomier hos barn och ungdomar

Föreläsning om kontinenskirurgi och Urostomier hos barn och ungdomar, 7 april 2014 på Dalheimers hus.

Föreläsare: Gundela Holmdahl, överläkare på Barnkirurgiska kliniken, med inriktning barnurologi, på Drottning Silvias barn- och ungdomsklinik.
ilco, ILCO

Mer ur Föreläsningar