Urinavledning och annan rekonstruktiv urologisk kirurgi

Föreläsning om urinavledande operationer - vilken metod till vilken patient? Föreläsningen ägde rum 7 april 2014 på Dalheimers hus.

Föreläsare: Ralph Peeker, professor och överläkare vid Verksamhet Urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
ilco, ILCO

Mer ur Föreläsningar