Urban Poor del 3

URBAN POOR
Fyra svenska ungdomar i 20 årsåldern får i uppgift att under några veckor leva i en kåkstad i utkanten av Metro Manila på Filippinerna. Ungdomarnas uppgift är att genom möten och intervjuer försöka begripa hur det är att vara fattig.

Filmen är indelad i tre fristående delar på ca 25 minuter. I studiehäftet finns löpande frågor kring filmens innehåll.

Del 3: Apple och Rachel (26 min)
Apple jobbar på en sexbar. Carolina från Sverige träffar Apple för att försöka sätta sig in i hur hon lever. Och Astrid träffar Rachel som inte kan försörja sina barn. Men Rachel har en idé hur hon ska kunna lösa sin situation.

Mer ur Film