Urban Poor del 2

URBAN POOR
Fyra svenska ungdomar i 20 årsåldern får i uppgift att under några veckor leva i en kåkstad i utkanten av Metro Manila på Filippinerna. Ungdomarnas uppgift är att genom möten och intervjuer försöka begripa hur det är att vara fattig.

Filmen är indelad i tre fristående delar på ca 25 minuter. I studiehäftet finns löpande frågor kring filmens innehåll.

Del 2: Unga radikala (24 min)
Vad driver Jomar att försaka flickvän och allt privatliv för att kämpa för ett bättre Filippinerna? Och varför måste Oya bo ensam trots att hon bara är sexton år. Vi får följa unga engagerade från förorten som vill få slut på myglet och korruptionen.

Mer ur Film