Svensk vapenexport till diktaturer under Internationellt Fredsforum Varberg 2015

Vårens omfattande debatt om Saudiarabien har gjort frågan om vapenexport till diktaturer högaktuell. Efter den arabiska våren inleddes en parlamentarisk utredning för att se över hur
det svenska regelverket för vapenexport kan skärpas. Vad har utredarna kommit fram till?

Deltagare: Lars Ohly, f.d. partiledare Vänsterpartiet, ledamot KEX, Allan Widman,
riksdagsledamot Fp, ledamot KEX, ordförande i försvarsutskottet, Csaba Bene Perlenberg,
ledarskribent, debattör och regissör
Moderator: Anna Ek Arrangör: Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

Läs mer om Svenska Freds:
www.svenskafreds.se

Mer ur Föreläsningar