Svensk vapenexport och mänskliga rättigheter del 2

Våren 2012 gjorde Sveriges radio en rad avslöjanden om svensk försvarsmaterielexport till Saudiarabien. Det ledde till ökad rapportering och debatt om Sveriges export av försvarsmateriel, inte minst om den del av exporten som går till diktaturer. Men debatten omgärdas av många frågetecken och otydligheter kring regelverket och processen. Med detta kunskapsseminarium vill vi bidra till ökad transparens och tydlig fakta om svensk försvarsmaterielexport.

1. Beslut och praxisutveckling vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP) - några reflektioner.
Andreas Ekman Duse, tidigare generaldirektör för ISP
Exportkontrollrådet: Hur arbetar rådet och vilket inflytande har riksdagen?
Tone Tingsgård (S) och Lennart Rohdin (FP), ledamöter i rådet

2. Säkerhets- och försvarsindustrin: Intäkter, jobb och samhällsnytta
Britt Bohlin, ordförande Säkerhets- och Försvarsföretagen
3. Fredsrörelsen: Vår syn på exporten
Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor Svenska Freds

Mer ur Föreläsningar