Svensk vapenexport och mänskliga rättigheter del 1

Våren 2012 gjorde Sveriges radio en rad avslöjanden om svensk försvarsmaterielexport till Saudiarabien. Det ledde till ökad rapportering och debatt om Sveriges export av försvarsmateriel, inte minst om den del av exporten som går till diktaturer. Men debatten omgärdas av många frågetecken och otydligheter kring regelverket och processen. Med detta kunskapsseminarium vill vi bidra till ökad transparens och tydlig fakta om svensk försvarsmaterielexport.

1. Introduktion: Vilka länder är det vi talar om?
Lena Hjelm-Wallén, ordförande, Olof Palmes Internationella Center

2. Världen och vapenhandeln. Hur ser dagens globala vapenhandel ut?
Pieter D. Wezeman, Senior Researcher, Sipri

3. Dagens regelverk och riksdagens beslut.
Karl Evertsson, politisk analytiker, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)

Mer ur Föreläsningar