Studiecirkeln – en metod för livslångt lärande

Studiecirkeln intar en särställning i svensk vuxenutbildning. I boken Studiecirkeln: Livslångt lärande … på svenska! belyser Gougoulakis fenomenet folkbildning i allmänhet och studiecirkeln i synnerhet ur tre centrala perspektiv: det moderna civila samhällets utveckling under 1900-talet, den statliga (folk-)bildningspolitiken under samma period, samt utifrån ett nutida deltagarperspektiv.Medverkande: Petros Gougou­lakis, forskare i pedagogik på Stockholms universitet. Samtalsledare: Charlotta Nordblom Nellgård, ABF Stockholm

Mer ur ABF-kanalen