Språket är en av hörnstenarna i demokratin

Språket är en av hörnstenarna i demokratin.

Läskunnighet och läsförståelse är en förutsättning för att du och alla vi andra ska ha möjlighet att kunna påverka både den egna livssituationen men också samhället i stort - ett samtal om läsfrämjande.

Marianne Högmark, ABF,
Maria Legge, Transport
Kent Werne, Boklådan

Samtalsledare: Behrang Miri, ABF

Mer ur ABF-kanalen