Samförstånd eller motstånd – vägen mot jämlika folkrörelser

De traditionella folkrörelserna står inför en stor utmaning. Många etablerade folkrörelser är inte representativa och saknar en relation till nya sociala rörelser. Det riskerar leda till motstånd snarare än samförstånd. Hur skapar vi hållbara samarbeten och jämlika folkrörelser?

Medverkande: LEWEND TASIN, Rådet av Enade Kreoler. HELÉN PETTERSSON, Förbundsordförande, ABF.

Moderator: PETER GUSTAVSSON, ABF.

Mer ur Föreläsningar