Rosa Luxemburgs kamp mot imperialism och krig

Rosa Luxemburg var en karismatisk gestalt i Tyskland under det tidiga 1900-talet. Hon levde i en tid då klasskampen var hård och imperialismens grymheter ohyggliga.

Hennes kamp för att förändra människors levnadsvillkor och förhindra det krig som skulle komma har skildrats ur flera perspektiv – vad i hennes gärning är levande och relevant idag?

Per-Olof Mattsson, litteraturvetare och redaktör för boken Röster om Rosa Luxemburg, föreläser.

Mer ur Föreläsningar