RBU - Personlig assistans - hotad frihetsreform - Bengt Westerberg

Personlig assistans – hotad frihetsreform?

Bengt Westerberg tidigare socialminister och
partiledare (L)

Inledning: Maria Persdotter, ordförande RBU

Mer ur Föreläsningar