RBU - Assistans är frihet - Maria Persdotter

Assistans är frihet! Rädda LSS
RBUs förbundsordförande Maria Persdotters inledningsanförande
Läs mer om RBU på www.rbu.se

Mer ur Föreläsningar