Palmedagen 2015 – del 2

VÅRT ÖSTRA GRANNSKAP

Palmedagen 24 oktober 2015

Forum, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn

Länderna i vårt östra grannskap har under senare tid stått i fokus i
nyhetsrapporteringen. Framför allt har det handlat om Rysslands ockupation av Krim-halvön och strider i östra Ukraina, där separatisterna får stöd av Ryssland. Dessa händelser har i sin tur drabbat grannlandet Belarus ekonomiskt och statliga företag har sagt upp tusentals personer. Den 11 oktober hölls presidentval och diktatorn Lukasjenka fick över 80 procent av rösterna efter en valrörelse präglad av fusk och manipulationer. Många människor och organisationer i Ryssland, Ukraina och Belarus kämpar, trots försvårande lagstiftning och trakasserier från myndigheterna,
för mänskliga rättigheter och bättre levnadsförhållanden. Det är fackligt och politiskt aktiva, människorättsaktivister, journalister, fotografer och författare. Vad kan vi göra för att stödja deras kamp?
På Palmedagen den 24 oktober 2015 i Oskarshamn får du träffa några av dessa modiga människor och svenska företrädare som engagerat sig.

Läs mer på www.palmecenter.se

Mer ur ABF-kanalen