Palmedagen 2014 (del 3)

Från Syrien till europa - att fly från krig och konflikt

Migrationens utmaningar: lägesbeskrivning – Lisa Pelling, utredningschef, tankesmedjan Arena Idé

Delseminarier:

1. Genèvekonventionen ur ett kritiskt perspektiv – Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet; Mårten Löfberg, Migrationspolitiska S-föreningen. Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig, ABF Göteborg Föreläsningsverksamhet

2. EU:s yttre gränser: är lagliga vägar möjliga? – Lisa Pelling, utredningschef, tankesmedjan Arena Idé; Talla Alkurdi, ordförande, S-studenter. Samtalsledare: Roshan Yigit, S-studenters migrationspolitiska nätverk

3. Sveriges mottagande av flyktingar – Loa Brynjulfsdottir, chef internationella enheten, LO; Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande (S), Botkyrka. Samtalsledare: Andrine Winther, internationell sekreterare Socialdemokraterna
--------------------------------
Från Syrien till Europa – att fly från krig och konflikt
Inte sedan andra världskriget har lika många människor tvingats lämna sina hem på grund av krig och förföljelse. Enligt FN: s flyktingkommissariat UNHCR befinner sig idag över 50 miljoner människor på flykt! Syrien, Irak, Sydsudan och Centralafrikanska republiken kan inte längre ge skydd åt sina medborgare. Bara i Syrien befinner sig nio miljoner människor på flykt inom landet eller har korsat gränsen till något av grannländerna.

Till Europa är de lagliga vägarna stängda. Av det totala antalet flyktingar i världen ges endast 14 procent skydd i de rikare länderna.

Palmecentret ägnar den årliga Palmedagen till att diskutera flyktens orsaker och vägar samt Sveriges och Europas ansvar. Med utgångspunkt i krigets Syrien och flyktingars egna berättelser och erfarenheter diskuteras det juridiska och politiska ramverket och våra egna svar på dagens utmaning.

Välkommen till Palmedagen!

Datum: Lördag 8 november 2014
Tid: Klockan 10.00-16.30
Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Mer ur Föreläsningar