Palmedagen 2014 (del 1)

Från Syrien till Europa – att fly från krig och konflikt.

Välkommen till Göteborg – Lena Malm, ordförande kommunfullmäktige Göteborg.

Välkommen till Palmedagen – Wanja Lundby-Wedin, ordförande Palmecentret.

Medverkan av dokumentärfilmaren Hogir Hirori.

I programmet följde filmvisning: Isis offer (men ej med på livestreamningen pga. upphovsskäl)

------------------------------------
Från Syrien till Europa – att fly från krig och konflikt
Inte sedan andra världskriget har lika många människor tvingats lämna sina hem på grund av krig och förföljelse. Enligt FN: s flyktingkommissariat UNHCR befinner sig idag över 50 miljoner människor på flykt! Syrien, Irak, Sydsudan och Centralafrikanska republiken kan inte längre ge skydd åt sina medborgare. Bara i Syrien befinner sig nio miljoner människor på flykt inom landet eller har korsat gränsen till något av grannländerna.

Till Europa är de lagliga vägarna stängda. Av det totala antalet flyktingar i världen ges endast 14 procent skydd i de rikare länderna.

Palmecentret ägnar den årliga Palmedagen till att diskutera flyktens orsaker och vägar samt Sveriges och Europas ansvar. Med utgångspunkt i krigets Syrien och flyktingars egna berättelser och erfarenheter diskuteras det juridiska och politiska ramverket och våra egna svar på dagens utmaning.

Välkommen till Palmedagen!

Datum: Lördag 8 november 2014
Tid: Klockan 10.00-16.30
Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Mer ur Föreläsningar