På flykt över serbiska gränsen

Ungern bygger ett stängsel på gränsen mot Serbien. Situationen vid gränsen mellan Makedonien och Grekland blir allt mer otrygg. Nu uppmanar FN:s flyktingorgan UNHCR de europeiska länderna att skaffa lagliga vägar in i Europa så att utsatta människor på flykt från krig får skydd.

Flyktingar i Serbien som är på väg till Ungern är oroliga över de allt hårdare gränskontroller. De säger att de inte skulle ha flytt sitt hemland om de inte blivit tvingade att göra det av kriget.

Läs mer på www.fnflykting.se
Se videon på Sverige för UNHCR:s YouTube-kanal: https://youtu.be/tLEw_YmhiZo

Publicerad 2 sep 2015. Visas på ABF Play med tillstånd av UNHCR Sverige

Mer ur Community Media