Örebro - Folkbildning är kunskapens ljus

"Folkbildning är kunskapens ljus"
Av Noor Alqaisa på ABF Örebro.

Självklart tycker vi också att detta med att bilda sig en egen uppfattning har med upp-"lysning" att göra.

Se mer från ABF Örebros verksamhet på deras YouTube-kanal:

https://youtu.be/5sYSzRv4Elw

Mer ur Community Media