Ordet Fritt - Revy Röva

Ordet Fritt 2016 - Revy Röva

Framförd av medlemmar ur Folkteaterns ensemble under invigningen av Ordet Fritt 2016.

Konferencier: Erik Ståhlberg.

---

På Ordet Fritt träffas ABFare från hela landet för att utbyta erfarenheter och idéer. Den 26 – 28 maj 2016 genomfördes Ordet Fritt i Göteborg. Temat för arrangemanget var ”Motverka
klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”.

Mer ur ABF-kanalen