Ordet Fritt – ”Motverka klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”

Ordet Fritt 2016 – ”Motverka klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”

På Ordet Fritt träffas ABFare från hela landet för att utbyta erfarenheter och idéer. Den 26 – 28 maj 2016 genomfördes Ordet Fritt i Göteborg. Temat för arrangemanget var ”Motverka
klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”.

Under dagarna för Ordet Fritt erbjöds en rad olika aktiviteter såsom panelsamtal, föreläsningar och verkstäder.

Det här är ett kort klipp om Ordet Fritt 2016 och vad folkbildning, ABF och Ordet Fritt betyder för människor.

Mer ur ABF-kanalen