Ordet Fritt - Motverka klassamhället och stärk folkrörelserna

Ordet Fritt 2016 - Motverka klassamhället och Stärk folkrörelserna

Vitala folkrörelser är en av förutsättningarna för det mänskliga i samhället, för demokratin och för bildningen. Ökade samhällsklyftor, försvagade folkrörelser och en segregerad befolkning visar att folkbildning behövs mer än någonsin. Hur skapar ABF förutsättningar för människor att påverka samhället? Hur bygger vi vidare på idétraditionen inte bara för folket utan också genom folket? Hur gör vi en annan värld möjlig?

Medverkade:

Helén Pettersson, Förbundsordförande ABF

Monica Widman Lundmark, Förbundssekreterare ABF

Gunilla Carlsson, Ordförande ABF Göteborg

Moderator:

Jesper Bengtsson, Tankesmedjan Tiden

Konferencier: Erik Ståhlberg.

---

På Ordet Fritt träffas ABFare från hela landet för att utbyta erfarenheter och idéer. Den 26 – 28 maj 2016 genomfördes Ordet Fritt i Göteborg. Temat för arrangemanget var ”Motverka
klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”.

Mer ur ABF-kanalen