Ordet Fritt - Med vilka metoder bygger ABF framtidens samhälle

Ordet Fritt 2016 - Med vilka metoder bygger ABF framtidens samhälle

Folkbildarens vardag består av spänningen mellan människors strävan efter självständighet och statens behov av ordning. Metodiken omfamnar idén om fritt och frivillighet, tillgänglighet och förmåga till individuell anpassning. Samtidigt värderas metodikens kvalitet utifrån dess demokratiska resultat. Hur kan ABFs verksamhet bidra till framtidens praktiskt deltagande och integrerande demokrati?

Medverkande:

Bernt Gustavsson, Professor emeritus pedagogik och folkbildningsforskare,

Andreas Fejes, Professor vuxenpedagogik & folkbildningsforskare,

Monica Widman Lundmark, Förbundssekreterare ABF,

Lena Ulrika Rudeke, Samtalsledare

---

Ordet Fritt 2016 – ”Motverka klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”

På Ordet Fritt träffas ABFare från hela landet för att utbyta erfarenheter och idéer. Den 26 – 28 maj 2016 genomfördes Ordet Fritt i Göteborg. Temat för arrangemanget var ”Motverka
klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”.

Mer ur ABF-kanalen