Ordet Fritt - Klassamhället 2016

Ordet Fritt 2016 - Klassamhället 2016

Hur ser klassamhället ut i Sverige 2016? Siffror är arbetarrörelsens bästa vän, och jämlikhet bedöms bäst av siffror. Hur skiljer sig inkomst, välfärd, bostadsvillkor, ohälsotal och politiska preferenser åt mellan människor? Vilka nutida utmaningar har ABF att jobba med? Ett samtal om varför vissa socialgrupper lever tio år längre än andra i dagens Sverige.

Medverkande: Göran Greider, chefredaktör Dala-Demokraten,
Torun Österberg docent sociologi,
Mattias Bengtsson, docent sociologi,
Jeanette Bergström, utredare LO,
Per Sundgren, idéhistoriker och ordförande för Stiftelsen Jämlikhetsfonden.
Samtalsledare: Sewilius Berg

---

Ordet Fritt 2016 – ”Motverka klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”

På Ordet Fritt träffas ABFare från hela landet för att utbyta erfarenheter och idéer. Den 26 – 28 maj 2016 genomfördes Ordet Fritt i Göteborg. Temat för arrangemanget var ”Motverka
klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”.

Mer ur ABF-kanalen