Ordet Fritt - Hur stärka ABF ideologiskt inför nutidens och framtidens utmaningar?

Ordet Fritt 2016 - Hur stärka ABF ideologiskt inför nutidens och framtidens utmaningar?

Sverige anses vara ett av världens mest bildade länder. Men larmrapporter visa att många invånare fortfarande inte har tillräcklig bildning för delaktighet i samhället. Visar ökade samhällsklyftor, försvagade folkrörelser och växande segregation att ABF misslyckats med att ge ”mest till de som har fått minst”? Hur ökar ABF makten kommande 100 år hos de människor som idag inte har någon?

Medverkande:
Helén Pettersson, Förbundsordförande ABF
Sven-Eric Liedman, Professor emeritus idé- och lärdomshistoria
Anne-Marie Lindgren Ideolog, tidigare Arbetarrörelsens Tankesmedja
Tala Akurdi, (S) Tidigare ordförande för S-studenter
Daniel Suhonen, Chef idéinstitutet Katalys
Sewilius Berg, Samtalsledare

---

Ordet Fritt 2016 – ”Motverka klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”

På Ordet Fritt träffas ABFare från hela landet för att utbyta erfarenheter och idéer. Den 26 – 28 maj 2016 genomfördes Ordet Fritt i Göteborg. Temat för arrangemanget var ”Motverka
klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”.

Mer ur ABF-kanalen