Ordet Fritt - Helén Peterssons tal under invigningen

ABFs förbundsordförande Helené Pettersson inviger Ordet Fritt på Draken i Göteborg den 26 maj 2016.

Konferencier: Erik Ståhlberg.

---

Ordet Fritt 2016 – ”Motverka klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”

På Ordet Fritt träffas ABFare från hela landet för att utbyta erfarenheter och idéer. Den 26 – 28 maj 2016 genomfördes Ordet Fritt i Göteborg. Temat för arrangemanget var ”Motverka
klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”.

Mer ur ABF-kanalen