Ordet Fritt - Fria människor genom folkbildning

Ordet fritt 2016 - Fria människor genom folkbildning

Hur formas en demokratisk och fri människa? Utbildning beskrivs ofta som målinriktad och yrkesinriktad, medan bildning som en process. Vad är då folkbildningens särart, och vilken betydelse har den för samhället? Folkbildning har en väl känd relation till frihet, kunskap och formande, men även ett specifikt samband till demokratin. Hur utveckla folkbildningens särart för framtiden?

Medverkande: Sven-Eric Liedman, professor emeritus idéhistoria

Samtalsledare: Sewilius Berg

---

Ordet Fritt 2016 – ”Motverka klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”

På Ordet Fritt träffas ABFare från hela landet för att utbyta erfarenheter och idéer. Den 26 – 28 maj 2016 genomfördes Ordet Fritt i Göteborg. Temat för arrangemanget var ”Motverka
klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”.

Mer ur ABF-kanalen