Ordet Fritt - Är fascismen ett alternativ till arbetarrörelsen?

Ordet Fritt 2016 - Är fascismen ett alternativ till arbetarrörelsen?

Fascismen lanserades under mellankrigstiden som alternativet till kapitalism och socialism. Idag lanserar SD sig som alternativet till etablerade partier. Vad innebär detta förmenta alternativ? Varför lockar SD väljare som tidigare sympatiserat med arbetarrörelsen? Beror det på intellektuell ohederlighet, missnöje, dålig politik, eller finns det även andra scenarier att beakta? Vad kan ABF göra?

Medverkande:

Marie Demker Professor statsvetenskap
Henrik Arnstad Journalist, författare,
Kajsa Ekis Ekman Kulturjournalist, författare,
Daniel Poohl EXPO,
Sewilius Berg, Samtalsledare

---

Ordet Fritt 2016 – ”Motverka klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”

På Ordet Fritt träffas ABFare från hela landet för att utbyta erfarenheter och idéer. Den 26 – 28 maj 2016 genomfördes Ordet Fritt i Göteborg. Temat för arrangemanget var ”Motverka
klassamhället” och ”Stärk folkrörelserna”.

Mer ur ABF-kanalen