Om ABF och tillgänglighet

Nu drar vi igång ett arbete för att förverkliga den antagna tillgänglighetspolicyn. Under en sändning från ABFs förbundskotor medverkar förbundssekreterare Annika Nilsson, vice förbundsordförande Christian Lindgren och förbundsstyrelseledamot Örjan Brinkman med tre olika perspektiv på hur tillgänglighet och varför arbetet är så viktigt.

Mer ur ABF-kanalen