Nina Björk - "Drömmen om det röda - Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek"

I sin nya bok "Drömmen om det röda – Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek" slår Nina Björk följe med en verklig socialistisk ikon och portalfigur, Rosa Luxemburg. Utifrån dennas liv som politisk aktivist och människa resonerar Björk kring ideologi, feminism och kärlek, pengar och påverkan.

Samtalsledare: Yasmin Hussein, skribent

Mer ur ABF-kanalen