Neutraliteten är inte till salu

I den första delen talar historiker Anders Björnsson om Sveriges neutralitet igår och idag. I den andra delen svarar han bl a på följande frågor:

• Var det vår alliansfrihet som höll oss utanför två världskrig?
• Vem eller vilka var det som nedmonterade det svenska folkförsvaret?
• Om Sverige verkligen ska vara alliansfritt och neutralt borde vi inte öva med andra än bara Nato?
• Vad hade svenska Jas plan för uppgifter i Libyen?
• Har något land som är medlem i Nato kvar folkförsvaret?
• Hur ska försvaret se ut? Teknik kontra manskap
• Bemanning av försvaret och ubåtsfrågan
• Enhetsfront mot Nato: strategi, vision, hur ska en massrörelse utvecklas?

Mötet arrangerades av Tankesmedjan Nynäshamn som är en fri, obunden samt religiöst, politiskt och ekonomsikt oberoende sammanslutning.

Produktion Franz Smidek.

Mer ur Föreläsningar