När världen möts i Mellansel

En gråmulen höstdag 2013 anländer närmare 100 asylsökande med buss till den lilla orten Mellansel i Västernorrland. Osäkerheten kring hur ortens befolkning ska ta emot de nya grannarna ligger i luften. Men ganska snart står det klart att befolkningen i Mellansel öppnar sina dörrar för dem som flytt från sina hemländer, drabbats av krig, terror och diktatur. När världen möts i Mellansel är det goda exemplet på hur det är tänkt att integration skall fungera.

Mer ur Film