Mellan äldreomsorg och psykiatri del 2

Susanne Suvanto föreläser och samtalar med vårdpersonal om psykisk ohälsa hos äldre.

Arrangör: Äldrecentrum

Mer ur Föreläsningar