Media som verktyg för förändring

Måns Adler är grundare av Bambuser, tjänsten som har använts runt om i världen för att få ut videomaterial direkt på webben. Det har varit en viktig informationskanal under bland annat den arabiska våren och Occupy Wall Street. Möjligheten att sprida information direkt från händelsen blir en allt viktigare del i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter världen över.

Måns pratar om sociala mediers roll i demokratiarbetet idag och vad vi kan förvänta oss under de kommande åren.

Mer ur Föreläsningar