Maria-Pia Boëthius om kvinnorna och nazismen

Sverige gjorde onödigt stora eftergifter mot Nazi-Tyskland menar författaren, journalisten och debattören Maria-Pia Boëthius – men det fanns också motkrafter!
Denna del av en seminariumserie om kvinnornas kamp för fred handlar om kvinnors motstånd mot nazismen och Sveriges förhållande till nazismen.

I sin bok ”Heder och samvete – Sverige och andra världskriget” beskriver Maria-Pia Boëthius Sveriges relation till Nazi-Tyskland. Samlingsregeringen förde under kriget konsekvent medborgarna bakom ljuset och debatten om detta hemlighetsmakeri startade först 1991 då boken kom ut.
Det fanns dock motstånd i Sverige under kriget, exempelvis författaren Amelie Posse som 1940 startade den antinazistiska organisationen Tisdagsklubben i Stockholm. Den skulle utgjort grunden för en svensk motståndsrörelse i fall Sverige hade ockuperats av Tyskland.

Moderator: Anita Persson
Arrangör: Kvinnor för fred

Mer ur Föreläsningar