Makten och ledningen i arbetslivet - del 2

PANEL OCH PUBLIKFRÅGOR MED FÖRFATTARNA TILL NORDIC LIGHTS

Den svenska och nordiska modellen brukar beskrivas som en välfärdsstat som skapar trygghet i olika livsskeden och med en arbetsmarknad med starka parter, stöd i omvandling och utvecklande arbeten. Jämlikhet, jämställdhet och tillit samspelar på ett unikt sätt med ekonomisk utveckling.

Mycket av detta har monterats ned de senaste åren. Sjukförsäkringar och a-kassa har försämrats och med högra a-kasseavgifter har facken försvagats, aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildning har sämre resurser, välfärdssektorn har privatiserats och managementmetoder från industrin har förts in. Men nu finns tecken på en ny kraft i krav på förändring.

I seminariet står arbetslivet idag i centrum: organisation av arbetet, arbetsmiljön, jämställdheten, företagsledning, ’human resource management’ new public management, utmaningar för facklig verksamhet.

Några av författarna i boken Nordic Lights (SNS förlag) presenterar centrala teman i boken, med fokus på makten och ledningen i arbetslivet: Gunnar Aronsson, Torsten Björkman, Anders Boglind, Patrik Hall, Annette Kamp, Jan Ch Karlsson, Christian Koch, Fredrik Movitz, Åke Sandberg (red.) och Anna Wahl.


Moderator: Lisa Pelling, Arenagruppen

Arrangör: ABF Stockholm och Arenagruppen

Mer ur Föreläsningar