Kvinnohjärtat– skillnader som måste uppmärksammas

Kvinnor och män upplever sjukdom och hälsa olika, även inom hjärt-kärlområdet. Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor, men kvinnor insjuknar 5-10 år senare i hjärtinfarkt. Kvinnors symptom kan ibland vara annorlunda än mäns. Det finns också viktiga skillnader ifråga om insjuknande när det gäller kolesterolnivåer och påverkan av könshormon. Karin Schenk-Gustafsson, professor i hjärtsjukdomar och överläkare på Karolinska Sjukhuset i Solna berättar utifrån den nya boken Hjärtat.

Mer ur Föreläsningar