Kvinna, kropp och makt

Panelsamtal på temat kvinna, kropp och makt, om dansarens situation idag (2017-01-24)

I panelen

Ami Skånberg Dahlstedt – Dansare, koreograf, dansfilmare och doktorand. ◆ Astrid von Rosen – fil. dr, universitetslektor i konst- och bildvetenskap samt före detta dansare. ◆ Benedikte Esperi – koreograf, dansare och performancekonstnär. ◆ Kerste Broberg – Enhetschef för kulturstöd på Kulturförvaltningen, Göteborgs stad. ◆ Luisa Denward – koreograf, dansare och originalmedlem i Rödläppsång. ◆ Myriam Mazzoni – Dansutvecklare på Göteborgs Stad. Fd verksamhetschef på Dansbyrån.

Panelsamtalet avrundades av kommunalråd Mariya Voyvodova som har särskilt ansvar för kultur, mänskliga rättigheter och ungdom.

Mer ur Föreläsningar