Kortfilm på dina villkor

”Kortfilm på dina villkor” är ett studiematerial för dig som vill göra kortfilm.
Filmaren Gorki Glaser-Muller delar med sig av sina kunskaper i filmskapande och går igenom grunderna i filmskapandet. Det handlar om vikten av att ha en vision, att formulera filmens kärna och dess synopsis, hur man arbetar med manusarbete, produktionsplanering, inspelning, redigering och distribution.
Till filmen hör ett studiematerial som kan köpas i ABFs webbutik eller kan fås som PDF.

Mer ur Community Media