Kompetensutveckling Gustav

En intern introduktion om studieförbundens rapportprogram Gustav.

OBS! Vi har en driftstörning på denna video och arbetar på det. Under tiden kan du se hela filmen här: http://tinyurl.com/kompetensutvecklingGUSTAV

//play-supporten

Mer ur ABF-kanalen