Klassisk Läsecirkel

Klassisk läsecirkel av Gun-Britt Sundströms MAKEN.

Medverkar gör Lena Mossegård, regissör och skådespelare- regisserar MAKEN på Riksteatern hösten 2017. Patrik Lundberg, författare samt Philip Teir, författare och kritiker och Alle Eriksson, förläggare.

Samtalsledare: Annina Rabe, litteraturkritiker.

Mer ur ABF-kanalen