Kirurgisk behandling vid IBD

Kirurgisk behandling vid IBD.

Vad säger man till patienten?

Föreläsare:

Dr. Mattias Block, överläkare och sektionschef, Kir. Klin., SU/Östra

Ett samarbete mellan ILCO, VG-regionen och ABF

Mer ur Föreläsningar